ผลงานด้านการออกแบบ
ผลงานด้านการควบคุมการก่อสร้าง

ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว จ.กาฬสินธุ์