ผลงานด้านการออกแบบ
ผลงานด้านการควบคุมการก่อสร้าง

โครงการ คอนโด@Baconi ถ.บางนา-ตราด จ.สมุทรปราการ