ผลงานด้านการออกแบบ
ผลงานด้านการควบคุมการก่อสร้าง

โครงการ Issra Beach Resort อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช