ผลงานด้านการออกแบบ
ผลงานด้านการควบคุมการก่อสร้าง

โครงการรีสอร์ท เกาะเต่า จ.สุราษฏร์ธานี