ผลงานด้านการออกแบบ
ผลงานด้านการควบคุมการก่อสร้าง

ออกแบบ สระว่ายน้ำ